Reklama – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.

Marketing internetowy to forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-mail spam.

Dziesięć powodów dla których warto się reklamować w Internecie

1. Internet advertisement - integralny element promocji. Reklama firmy w Internecie może stanowić doskonałe dopełnienie kampanii reklamowej firmy w tradycyjnych mediach. W roku 1997 aż 75% ankietowanych dyrektorów marketingu (świat) zaplanowało włączenie Internetu do swych działań marketingowych.

2. Stworzenie nowoczesnego wizerunku firmy. Internet to nowe medium, firma może udowodnić, że potrafi wykorzystać jego możliwości marketingowe.

3. Posiadanie własnej witryny już nie wystarcza.
Coraz więcej firm posiada swoje witryny w Internecie, obecnie nie wystarcza już sam fakt posiadania takiej witryny, trzeba powiedzieć ludziom, że firma istnieje w sieci, najlepiej zrobić to właśnie poprzez reklamę w Internecie, na innych często odwiedzanych stronach.

4. Zasięg i koszt.

Zasięg reklamy w Internecie porównywalny jest z reklamą prasową, natomiast koszt takiej reklamy jest nieporównywalnie niższy.

5. Skuteczność.

Łatwo można określić swoją grupę docelową i skutecznie skierować do niej swoją reklamę. W prosty sposób można również zbadać skuteczność takiej reklamy. Z Internetu korzystają ludzie aktywni i poszukujący nowości, w tym nowym medium nie nastąpiło jeszcze zjawisko zmęczenia reklamą i dlatego ma stosunkowo dużą skuteczność.

6. Najszybciej rozwijające się medium.

Wszystko wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości Internet stanie się równie popularny, jak telewizja. Jest to ogromna szansa zaistnienia dla dużych i małych firm.

7. Interaktywność.

Reklama internetowa jest interaktywna. Oznacza to, że w przeciwieństwie do pozostałych mediów Internet umożliwia bezpośredni i wręcz natychmiastowy kontakt potencjalnego klienta z reklamującą się firmą.

8. Łatwość manipulacji przekazem.

W przeciwieństwie do tradycyjnej broszury, użycie Internetu pozwala na bieżące uaktualnianie cennika i innych informacji o firmie. Przygotowanie reklamy trwa
nieporównywalnie krócej niż przy dowolnym tradycyjnym medium i jest znacznie tańsze.

9. Ciągły kontakt z klientami.

Internet daje jedyną w swoim rodzaju możliwość dwukierunkowej komunikacji. Prezentacja może być tak zaprojektowana, aby prowokować odbiorców do komentowania działań firmy i jakości jej produktów.

10. Dostępność reklamy.

Informacje o firmie są dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Chcąc pokazać Państwu, że powyższe 10 punktów ma zastosowanie w technice, zachęcamy Państwo do zapoznania się z artykułem: Efektywna kampania reklamowa w internecie za 2tys.zł