Zawisza Bartosz Dziweńka

3317
 
Legnica 59-220,
Piastowska 72/pok.231 ,
woj. dolnośląskie
tel: 076 862 49 38
fax: 76 862 49 38
www.zawisza-travel.com.pl
zawisza@zawisza-travel.com.pl
 
Diagnostyka ; Przewóz Regularny ; Przewozy Okazjonalne ; Przewozy Turystów Krajowych ; Przewozy Turystów Zagranicznych ; Rozkład Jazdy Chojnów ; Serwis Ogumienia ; Rozkład Jazdy Ujazd Górny ; Rozkład Jazdy Wrocław ; Transport Międzynarodowy ; Transport Osobowy ; Transport Pasażerski ; Wulkanizacja ; Wymiana Oleju ; Autobusów ; Wynajem Busów ; Legnica ;
Keywords : Diagnostics ; Regular transport ; Occasional transports ; National Tourists' transports ; Foreign Tourists' transports ; The time-schedule Chojnów ; The service of Tires ; The time-schedule Upper Ujazd ; The time-schedule Wroclaw ; International transportation ; Personal transportation ; Passenger transportation ; Vulcanization ; The exchange of Oil ; Buses ; Renting Busów ; Legnica ;
Schlüsselwörter: Diagnostik ; Regelmäßige Beförderung ; Okazjonalne Beförderungen ; Beförderungen der Eingeborener Touristen ; Beförderungen der Ausländischer Touristen ; Ein Fahrplan Chojnów ; Ein Service der Bereifung ; Ein Fahrplan Oberer Ujazd ; Ein Fahrplan Breslau ; Internationaler Transport ; Ein Personentransport ; Ein Passagiertransport ; Eine Vulkanisation ; Ein Ölwechsel ; Busse ; Eine Vermietung Busów ; Legnica ;
Ключевые слова: Диагностика ; Провоз Регулярный ; Провозы Оказьёнальнэ ; Провозы Туристов Отечественных ; Провозы Туристов Заграничных ; Расписание Поездов Хойнув ; Сервис Огуменя ; Расписание Поездов Уязд Верхний ; Расписание Поездов Вроцлав ; Транспорт Международный ; Транспорт Личный ; Транспорт Пассажирский ; Вульканизацья ; Обмен Масла ; Автобусов ; Вынаем Бусув ; Легница ;
 
Transport Międzynarodowy;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź