PPHU "Termoflex" S.C.

brak logo
3249
 
Podkowa Leśna 05-807,
Owczarnia, ul. Milanowiecka, 39
woj. Mazowieckie
tel: (22) 729 17 22
tel: 607052851
Brak strony
pphu_termoflex@op.pl;
 
Instalacje Ciepłownicze, Instalacje Zewnętrzne, Instalacje Wewnętrzne, Instalacje Sanitarne, Instalacje Gazownicze
Keywords : Heat engineerings installations, External Installations, Internal Installations, Sanitary Installations, Gazownicze Installations
Schlüsselwörter: Installationen eine, Außeninstallation, Innere Installationen, Sanitäre Installationen, Gazownicze Installationen
Ключевые слова: Оборудования Цепловничэ, Оборудования Наружные, Оборудования Внутренние, Оборудования Санитарные, Оборудования Газовые
 
Instalacje, urządzenia gazowe;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź