Jan Wierzchoń & Partnerzy Sp. j. Biuro Patentów i Znaków Towarowych

3695
 
Warszawa 00-680,
Żurawia, 47
woj. mazowieckie
tel: 22 436 05 07
fax: 22 436 05 02
www.jwp.pl
info@jwp.p
 
badania znaków towarowych ; biuro patentów ; domeny internetowe ; wzory przemysłowe ; wzory użytkowe ; znak towarowy ; kancelaria patentowa ; Warszawa ;
Keywords : the investigation of freight signs ; the office of patents ; internet domains ; industrial examples ; usable examples ; freight sign ; patent office ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Forschung der Handelszeichen ; ein Büro der Patente ; internetowe Dominium ; industrielle Muster ; Gebrauchsmuster ; ein Handelszeichen ; eine Patentkanzlei ; Warschau ;
Ключевые слова: исследования заводской марок ; учреждение патентов ; домены интернетовые ; образцы промышленные ; образцы полезные ; заводская марка ; канцелярия патентная ; Варшава ;
 
Rzecznicy Patentowi; Instytucje Publiczne, Ośrodki Kulturalno-Rozwojowe;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź