Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej SC

brak logo
3092
 
Warszawa 00-663,
Niepodległości, 222
woj. mazowieckie
tel: 22 621 75 06
fax: 22 621 75 06
www.zrpat.com.pl
zrpat@zrpat.com.pl
 
ochrona własności przemysłowej ; wynalazki ; biuro patentowe ; kancelaria patentowa ; logo ; patent ; znaki towarowe ; rzecznicy patentowi ; Warszawa ;
Keywords : the protection of industrial property ; inventions ; patent office ; patent office ; logo ; patent ; freight signs ; patent spokesmen ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Schutz des industriellen Eigentums ; Erfindungen ; ein Patentbüro ; eine Patentkanzlei ; ein logo ; ein Patent ; Handelszeichen ; Patentanwälte ; Warschau ;
Ключевые слова: охрана собственности промышленной ; изобретения ; учреждение патентное ; канцелярия патентная ; logo ; патент ; заводская марки ; поборники патенту ; Варшава ;
 
Rzecznicy Patentowi;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź