Zakład Metalowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Walkiewicz Włodzimierz

16312
 
Końskie 26-200 ,
Rzeczna 8a ,
woj. świętokrzyskie
tel: 41 372 53 80; 509-377-230; 509-377-230, 506-120-017
tel: 509377210
fax: 41 372 53 80
www.zmwalkiewicz.pl
biuro@zmwalkiewicz.pl
 
zakład metalowy; taczki; taczka; piec trociniak; piec z szamotem; skuwacz do lodu; narzędzia ogrodnicze; narzędzia rolnicze; grabie; haczki; motyki; szufelka; pazurki ogrodnicze; myszołapki; szczurołapki; szpadle; śmietniczki; konewki; węglarki; łopaty ; łopaty do śniegu ; producent łopat ; rury dymne ; kolanka dymne ; grabie ; grabie do liści ; miotłograbie ; Końskie ; świętokrzyskie
Keywords : metal institution; metal articles; stove trociniak; stove from fire - clay; skuwacz to ice-cream; horticultural tools; agricultural tools; hornbeam; haczki; hoe; dustpan; horticultural pazurki; myszołapki; szczurołapki; spades; dustpan; watering can; coal-barge; spade ; spade to snow ; the manufacturer of spades ; smoke pipes ; smoke elbows ; hornbeam ; hornbeam to lists ; miotłograbie ; Horse's ; świętokrzyskie
Schlüsselwörter: Betrieb; metallene Erzeugnisse; ein Ofen ein trociniak; ein Ofen mit Schamotten; skuwacz in das Eis; eines Gartengeräts ; landwirtschaftliche Werkzeuge; eine Weißbuche; einer haczki; einer Haue; eine szufelka; ein Garten ; myszołapki; szczurołapki; Spaten; einer Müllschaufel; einer Kanne; eines Tenders; einer Schaufel ; einer Schneeschaufel ; ein Produzent der Schaufeln ; ein Rauchrohr ; ein Rauchknie ; eine Weißbuche ; eine Weißbuche in die Listen ; miotłograbie ; Pferde ; świętokrzyskie
Ключевые слова: предприятие металлическое; производства металлические; печь trociniak; печь со szamotem; skuwacz к льду; инструменты садовые; инструменты сельскохозяйственные; грабли; haczki; мотыги; совок; pazurki садовое; myszołapki; szczurołapki; заступы; совки для мусора; лейки; węglarki; лопаты ; лопаты к снегу ; производитель лопат ; трубы дымовые ; колени дымовые ; грабли ; грабли к листьям ; miotłograbie ; Лошадиное ; świętokrzyskie
 
Metalowe Artykuły;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź