Tłumacz Przysięgły i Techniczny Języka Bułgarskiego mgr inż. Anna Terlecka

3742
 
Gdańsk 80-379 ,
ul. Śląska , 33c / 6
woj. pomorskie
tel: 58 553 68 79
tel: 667 476 699
fax: 58 553 68 79
Brak strony
e-tlumacz@tlen.pl
 
tłumacz przysięgły i techniczny języka bułgarskiego ; normalizacja - standardy ; wszelkie akty stanu cywilnego ; , handel samochodami i nieruchomościami ; tłumaczenia w obie strony ; dokumenty publiczno – prawne ; udział w konferencjach ; przemysł chemiczny i spożywczy ; tłumaczenia przysięgłe i techniczne ; język bułgarski ;
Keywords : they swore translator and technical Bulgarian language ; standardization - standards ; the every acts of civil state ; , trade cars and immobilities ; translating in both sides ; documents publiczno &# 8211; legal ; part in conferences ; chemical industry and food ; sworn translating and technical ; Bulgarian language ;
Schlüsselwörter: Übersetzer schwor und technisch bulgarischer Zunge ; eine Normalisierung - Standards ; all Akte des Familienstands ; , ein Handel Autos und Unbeweglichkeiten ; einer Übersetzung in beide Seiten ; Dokumente publiczno &# 8211; gesetzlich ; eine Teilnahme in den Konferenzen ; chemische Industrie und Esswaren ; beeidigter und technischer Übersetzung ; bulgarische Zunge ;
Ключевые слова: переводчик {переводи} присяжный {поклянись} и технический языка болгарского ; normalizacja - стандарты ; всякое акты состояния гражданского ; , торговля автомобилями и недвижимым имуществом ; переводы в обе стороны ; документы публичный – юридическое ; участие в конференциях ; промышленность химическая и продовольственная ; переводы присяжные и технические ; язык болгарский ;
 
Tłumacze;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź