ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

7001
 
Kozy  43-340,
Wyzwolenia, 550
woj. śląskie
tel: 33 827 80 00
fax: 33 827 80 11 
www.anga.com.pl
anga@anga.com.pl
 
uszczelki ; materiały uszczelniające ; uszczelnienie mechaniczne ; uszczelnienia pojedyncze ; uszczelnienia podwójne ; instalacje pomocnicze ; remonty, pompy;mieszalniki; mieszadła; reaktory chemiczne;uszczelki czołowe; uszczelki do maszyn myjących; obrotowego;
Keywords : gasket ; sealing up materials ; mechanical tightening ; individual tightening ; double tightening ; auxiliary installations ; repairs of, pump;mieszalniki; stirrer; chemical reactors;front gaskets; gasket to washing machines; rotatory;
Schlüsselwörter: Dichtung ; abgedichtet Materialien ; mechanisches Abdichten ; einzelnen Abdichten ; zweifachen Abdichten ; behelfsmäßige Installationen ; Reparaturen der, Pumpe;mieszalniki; eines Rührwerks; chemische Reaktoren;eine Stirndichtung ; einer Dichtung in die gewaschen Maschinen; Drehs;
Ключевые слова: прокладки ; материалы уплотняющие ; уплотнение механическое ; уплотнения единичные ; уплотнения двойные ; оборудования подсобные ; ремонты, помпы;кратеры; mieszadła; реакторы химические;прокладки передовые; прокладки к машинам моющим; оборотный;
 
Uszczelki, Uszczelnienia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź