Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach śl. Sp. z o.o.

4251
 
Ząbkowice Śląskie 57-200,
Cukrownicza , 6
woj. dolnośląskie
tel: 74 815 18 02
tel: 74 815 15 12
fax: 74 815 18 02
tel: 74 815 15 12
Brak strony
pbdim.zabkowice@wp.pl
 
budowa dróg ; drogi i mosty ; budowa mostów ; nawierzchnie ; budownictwo drogowe ; budowa dróg Ząbkowice Śląskie ; drogi i mosty Ząbkowice Śląskie ; budowa mostów Ząbkowice Śląskie ; nawierzchnie Ząbkowice Śląskie ; budownictwo drogowe Ząbkowice Śląskie ; budowa dróg w Ząbkowicach Śląskich ; drogi i mosty w Ząbkowicach Śląskich ; budowa mostów woj. dolnośląskie ; nawierzchnie woj. dolnośląskie ; budownictwo drogowe woj. dolnośląskie ; Ząbkowice Śląskie ;
Keywords : the building of roads ; road and bridges ; the building of bridges ; surfaces ; road building ; the building of roads Silesian Ząbkowice ; road and bridges Silesian Ząbkowice ; the building of bridges Silesian Ząbkowice ; surfaces Silesian Ząbkowice ; building road Silesian Ząbkowice ; the building of roads in Silesian Ząbkowicach ; road and bridges in Silesian Ząbkowicach ; the building of bridges Lower - Silesian woj. ; surfaces Lower - Silesian woj. ; building road Lower - Silesian woj. ; Silesian Ząbkowice ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: стройка дорог ; дорогой {дорога} и мосты ; стройка мостов ; дорожное покрытия ; строительство дорожное ; стройка дорог Зомбковицэ Силезское ; дорогой {дорога} и мосты Зомбковицэ Силезское ; стройка мостов Зомбковицэ Силезское ; дорожное покрытия Зомбковицэ Силезское ; строительство дорожное Зомбковицэ Силезское ; стройка дорог в Зомбковицах Силезские ; дорогой {дорога} и мосты в Зомбковицах Силезские ; стройка мостов woj. dolnośląskie ; дорожное покрытия woj. dolnośląskie ; строительство дорожное woj. dolnośląskie ; Зомбковицэ Силезское ;
 
Drogi i Mosty;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź