Toruńska Szkoła Wyższa

15630
 
Toruń 87-100,
Młodzieżowa, 29
woj. Kujawsko-pomorskie
tel: 56 661 07 12 - Kontakt od poniedziałku do soboty, godz. 12.00 - 17.00
tel: 56 621 93 82 - Księgowość we wtorki w godz. 14.00 - 17.00 dyżur telefoniczny.
tel: 56 661 17 10
fax: 56 661 07 12
www.tsw.edu.pl
dziekanat@tsw.home.pl, rekrutacja@tsw.edu.pl
bibliotekatsw@wp.pl, marketing@tsw.edu.pl
 
Szkoła Wyższa Toruń ; Bezpłatna nauka ; Przyjazna kadra ; Ulgi w czesnym ; Stypendia, ; Zakwaterowanie ; Studia Podyplomowe ; Studia I stopnia ; Administracja ; Pedagogika ; Stosunki Międzynarodowe ; Studia II stopnia ; Kredyty studenckie ; Praktyki zawodowe ; Sale komputerowe ; Nowe kierunki ; Toruń ;
Keywords : School Higher Toruń ; Free science ; Friendly personnel ; Relief in tuition fee ; Scholarships, ; Quarters ; Postgraduate studies ; Studies And degree ; Administration ; Pedagogy ; International relations ; Studies II degree ; Student credits ; Professional practices ; Computer halls ; New directions ; Toruń ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: Высшая Школа Торунь ; Бесплатная наука ; Дружественные кадры ; Облегчения в czesnym ; Стипендии, ; Расквартирование ; Учёба Подыплёмовэ ; Учёба И ступень ; Администрация ; Педагогика ; Отношения Международная ; Учёба ИИ ступени ; Кредиты студенческие ; Практики профессиональные ; Залы компьютерные ; Новые направления ; Торунь ;
 
Szkoły Niepubliczne;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź