Dromak sp. z o.o.

4763
 
Zduńska Wola 98-220,
Poręby, 26b
woj. łódzkie
tel: 43 824 82 60
tel: 43 823 44 01
nr telefonu komórkowego
fax: 43 823 44 01
www.dromak.com.pl
biuro@dromak.com.pl
 
roboty ziemne ; roboty nawierzchniowe ; remonty dróg ; modernizacja dróg ; budowa przepustów ; budowa placów ; budowa dróg ; budowa chodników ; urządzanie terenów zielonych ; usługi transportowo - sprzętowe ; zimowe utrzymanie dróg i ulic ; Zduńska Wola ;
Keywords : earth robots ; pavimental robots ; the repairs of roads ; the modernization of roads ; the building of sluices ; the building of squares ; the building of roads ; the building of sidewalks ; furnih green terrains ; service transportowo - equipment ; winter maintenance roads and streets ; Zduńska Will ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: роботы {работы} земляные ; роботы {работы} дорожное покрытия ; ремонты дорог ; модернизация дорог ; стройка przepustów ; стройка площадей ; стройка дорог ; стройка тротуаров ; оборудование местностей зелёных ; услуги транспортный - оборудование ; зимнее содержание дорог и улиц ; Здунска Воля ;
 
Drogi i Mosty;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź