BANTEL TELEKOM Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Spółka Cywilna

3742
 
Gdańsk 80-112,
Malczewskiego, 118A
woj. pomorskie
tel: 58 3000200
fax: 58 3000202
www.bantel.pl
www.bantel.atadres.com
Brak adresów mailowych
 
okablowanie strukturalne ; okablowanie strukturalne Molex ; centrale telefoniczne ; centralki telefoniczne ; abonenckie centrale telefoniczne ; sieci komputerowe Novell ; komputery IBM ; notebooki Toshiba ; komputery HP ; Bantel Telekom ; Gdańsk ; Bogdan Baniecki ; systemy komputerowe ; systemy telefoniczne ; PBX ; PABX ; IP PABX ; Gdańsk ;
Keywords : structural wiring ; wiring structural Molex ; telephone headquarterss ; telephone switchboards ; abonenckie telephone headquarterss ; net computer Novell ; computers IBM ; notebook computers Toshiba ; computers HP ; Bantel Telekom ; Danzig ; Bogdan Baniecki ; computer systems ; telephone systems ; PBX ; PABX ; IP PABX ; Danzig ;
Schlüsselwörter: okablowanie ; ein okablowanie strukturelles Molex ; Telefonzentralen ; telefonische centralki ; abonenckie Telefonzentralen ; eines Verbundsystems Novell ; Computer IBM ; notebooki Toshiba ; Computer HP ; Bantel Telekom ; Danzig ; Bogdan Baniecki ; Rechnersysteme ; telefonische Systeme ; PBX ; PABX ; IP PABX ; Danzig ;
Ключевые слова: okablowanie структурное ; okablowanie структурное Молекс ; телефонная станции ; коммутаторы телефонные ; абонентные телефонная станции ; сети компьютерные Новэльль ; компьютеры ИБМ ; notebooki Тосхиба ; компьютеры ХП ; Бантэль Тэлеком ; Гданьск ; Богдан Банецки ; системы компьютерные ; системы телефонные ; ПБКс ; ПАБКс ; ИП ПАБКс ; Гданьск ;
 
Radiotelekomunikacyjny Sprzęt; Komputerowe Usługi, Sprzęt, Oprogramowanie;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź