Eltom PH Elżbieta Sokołowska

2861
 
Częstochowa ,
Botaniczna, 28
woj. Śląskie
tel: 34 363 57 28
www.pheltom.pl
Brak adresów mailowych
 
Chemia łożyskowa, Częstochowa, Eltom, Kleje, Kulki łożyskowe, Kulkowe, Motoryzacyjne, Nakrętki, Oporowe, Oringi, Pasy Klinowe, Pasy Napędowe, Pasy Płaskie, Pasy Zębate, Podkładki, Prowadnice Liniowe, Silikony, śląskie, Tuleje ślizgowe Poprzeczne, Uszczelnienia Techniczne, łańcuchy Galla, łożyska Baryłkowe, łożyska Igiełkowe, łożyska Liniowe, łożyska Nierdzewne, łożyska Przemysłowe, łożyska Samochodowe, łożyska Skośne, łożyska Toczne
Keywords : The bearing chemistry, Częstochowa, Eltom the, Glues, the bearing Balls the, Ball, Motor, Nuts the, Resistory, Oringi the, Wedge-shaped Belts, the Driving Belts the, Flat Belts, the Toothed Belts of, Mat, the Linear Runners the,, Silesian Silikony the, sliding Transverse Funnels, the Technical Tightening, chains the Galla, bearing the Baryłkowe, bearing the Igiełkowe the, Linear bearings, the Stainless bearings the, Industrial bearings, the Car bearings the, Slanting bearings, the Rolling bearings
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: Химия русло, Чэ~стохова, Эльтом, Клеи, Шарики русла, Шариковые, Моторизации, Гайки, Опорные, Оринги, Пояса Клиновидные, Приводные Ремни, Пояса Плоские, Пояса Зубчатые, Подкладки, Провадницэ Линейное, Силиконы, силезское, Втулки ślizgowe Поперечное, Уплотнения Технические, цепи Гальля, русла Бочата, русла Игелковэ, русла Линейные, русла Нержавеющие, русла Промышленные, русла Автомобильные, русла Косые, русла Точнэ
 
Uszczelki, Uszczelnienia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź