Kwantor Sp.z.o.o.

4395
 
Warszawa 01-443,
Erazma Ciołka, 16
woj. Mazowieckie
tel: 22 425 66 52
fax: 22 463 64 19
www.kwantor.com.pl
kwantor@kwantor.com.pl
 
kompleksowe systemy ochrony ; techniczna ochrona obiektów ; nadzór wizyjny ; ochrona perymetryczna, systemy telemetryczne ; systemy SSWiN ; Systemy KD ; instalacje elektryczne ; radiotelefony ; radiotelefony HIT ; radiotelefony KENWOOD ; radiotelefony RADMOR ; Warszawa ;
Keywords : the complex systems of protection ; the technical protection of objects ; visional supervision ; protection perymetryczna, telemetric systems ; systems SSWiN ; Systems KD ; electric installations ; radiotelephones ; radiotelephones HIT ; radiotelephones KENWOOD ; radiotelephones RADMOR ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: komplexe Systeme des Schutzes ; ein technischer Schutz der Gegenstände ; eine Videoaufsicht ; ein Schutz perymetryczna, telemetryczne Systeme ; Systeme SSWiN ; Systeme KD ; Lichtanlagen ; Funksprechgeräte ; Funksprechgeräte HIT ; Funksprechgeräte KENWOOD ; Funksprechgeräte RADMOR ; Warschau ;
Ключевые слова: комплексные системы охраны ; техническая охрана объектов ; надзор wizyjny ; охрана perymetryczna, системы telemetryczne ; системы ССВиН ; Системы КД ; проводки ; радиотелефоны ; радиотелефоны ХИТ ; радиотелефоны КЭНВООД ; радиотелефоны РАДМОР ; Варшава ;
 
Radiotelekomunikacyjny Sprzęt;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź