Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

3891
 
Poznań ,
Głogowska, 26
woj. Wielkopolskie
tel: 61 886 28 00
www.wsus.pl
Brak adresów mailowych
 
Poznań ;Uczelnie wyższe Poznań;Szkoły wyższe;Studia Licencjackie; studia Podyplomowe
Keywords : Meetings ;Higher universities Poznan;Higher schools;Licencjackie studies; Postgraduate studies
Schlüsselwörter: Posen ;Größere Hochschulen Posen;Einer Hochschule ;Licencjackie Studien; Podyplomowe Studien
Ключевые слова: Познань ;Высшее учебное заведения Познань;Высшая школы;Учёба Лицэнцьяцке; учёба Подыплёмовэ
 
Szkoły Niepubliczne; Szkoły Niepubliczne;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź