Schola Polonica

3689
 
Warszawa 00-378,
Jaracza , 3 / 19
woj. mazowieckie
tel: 22 625 26 52
fax: 22 625 08 17
www.schola.edu.pl
office@schola.pl
 
język polski dla cudzoziemców Warszawa ; szkolenia językowe dla firm ; Agencja tłumaczeń ; tłumaczenia pisemne ; tłumacz ;Ekspertyza Językowa ; Język Polski Dla Cudzoziemców ; Kursy Językowe Dla Obcokrajowców ; Warszawa ;
Keywords : Polish language for foreigners Warsaw ; linguistic trainings for firms ; The agency of translating ; written translating ; translator ;Linguistic evaluation ; The language of Poland For Foreigners ; Linguistic courses For Foreigners ; Warsaw ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: язык польский для иностранцев Варшава ; обучения язычные для фирм ; Агентство переводов ; переводы письменные ; переводчик {переводи} ;Экспертиза Язычная ; Язык Польши Для Иностранцев ; Проезды Язычные Для Иностранцев ; Варшава ;
 
Językowe Kursy, Szkolenia, Szkoły; Językowe Kursy, Szkolenia, Szkoły;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź