Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

35273
 
Wrocław 53-345,
Komandorska , 118/120
woj. dolnośląskie
tel: 71 36 80 602 - Sklep Internetowy Profit
tel: 71 36 80 134 - wydawnictwo
fax: 71 36 80 595 - fax do wydawnictwa
www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
www.ksiegarnia.ue.wroc.pl
www.ksiegarnia-ekonomiczna.atadres.com
wydaw@ue.wroc.pl
barbara.weglarska@ue.wroc.pl
 
Sklep Internetowy Profit , Księgarnia ekonomiczna Wrocław ; Wydawnictwo Wrocław ; książki Wrocław ; księgarnia internetowa we Wrocławiu ; ekonomia ; stosunki międzynarodowe ; makroekonomia ; zarządzanie ; mikroekonomia ; marketing ; integracja europejska ; polityka regionalna i Unia Europejska ; finanse ; bankowość ; nauki społeczne ; informatyka ; matematyka ; turystyka ; logistyka ; rachunkowość ; zarządzanie i inżynieria produkcji ; technologia i biotechnologia żywności ; chemia organiczna i nieorganiczna ; gospodarka żywnościowa ; Wrocław ; Uniwersytet
Keywords : Shop Internet Profit , economic Bookshop Wroclaw ; Publishing house Wroclaw ; book Wroclaw ; internet bookshop in Wroclaw ; economy ; international relations ; macro-economics ; management ; microeconomics ; marketing ; European integration ; politician regional and European Union ; finances ; banking ; social sciences ; programmer ; mathematician ; tourism ; logistics ; accountancy ; the management and the engineering of production ; the technology and the biotechnology of food ; organic chemistry and inorganic ; food economy ; Wroclaw ; University
Schlüsselwörter: Geschäft ein Internetowy Profit , wirtschaftliche Buchhandlung Breslau ; Ein Verlag Breslau ; eines Buchs Breslau ; internetowa Buchhandlung in Breslau ; eine Ökonomie ; internationale Verhältnisse ; eine Makroökonomie ; ein Verwalung ; eine Mikroökonomie ; eine Marktforschung ; europäische Integration ; einer Regionalpolitik und eine Europaunion ; Finanzen ; ein Bankwesen ; gesellschaftliche Unterricht ; eines Informatikers ; eines Mathematikers ; eine Touristik ; eine Logistik ; ein Rechnungswesen ; ein Verwalung und Ingenieurkunst der Produktion ; ein Technologie und Biotechnologie des Nahrungsmittels ; organische Chemie und anorganisch ; alimentäre Wirtschaft ; Breslau ; Eine Universität
Ключевые слова: Магазин Интернетовый Барыш , Книжный магазин экономический Вроцлав ; Издательство Вроцлав ; книги Вроцлав ; книжный магазин интернетовый во Вроцлаве ; экономия ; отношения международная ; makroekonomia ; правление ; mikroekonomia ; маркетинг ; интеграция европейская ; политика областная и Уния Европейская ; финансы ; банковский ; науки общественные ; информатика ; математика ; туризм ; logistyka ; бухгалтерия ; правление и инженерное дело производства ; технология и biotechnologia пищи ; органическая химия и неорганическая ; экономика продовольственная ; Вроцлав ; Университет
 
Książki, Hurt, Detal, Księgarnie; Książki, Hurt, Detal, Księgarnie;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź