H.Cegielski-Poznań S.A. Sp. z o.o. Fabryka Pojazdów Szynowych

2818
 
Poznań 60-965 ,
28 Czerwca 1956r. , 223/229
woj. wielkopolskie
tel: 61 831 25 46
tel: 61 831 28 68
fax: 61 831 29 80
www.hcp.com.pl/fps
fpstx@hcp.com.pl
 
Fabryka Pojazdów Szynowych, Cegielski, Produkcja pojazdów szynowych, naprawa i modernizacja pojazdów szynowych,
Keywords : The factory of Rail Vehicles, Cegielski, Production of rail vehicles, repair and the modernization of rail vehicles,
Schlüsselwörter: Fabrik der Schienenfahrzeuge, Cegielski, Produktion der Schienenfahrzeuge, Reparatur und Modernisierung der Schienenfahrzeuge,
Ключевые слова: Завод Средств передвижения Рельсовых, Цэгельски, Производство средств передвижения рельсовых, ремонт и модернизация средств передвижения рельсовых,
 
Metale - Obróbka;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź