Noack-Polen Sp. Z o.o.

4663
 
Warszawa 02-738,
Dominikańska, 11c
woj. mazowieckie
tel: 22 853 45 76
fax: 22 853 77 26
www.noack.pl
biuro@noack.pl
 
analiza instrumentalna ; analiza żywności ; aparatura laboratoryjna ; kontrola higieny ; mikrobiologia spożywcza ; mykotoksyny ; pożywki mikrobiologiczne ; testy mikrobiologiczne ; wyposażenie laboratoriów ; Noack Polen ; Warszawa ; wyposażenie laboratoriów Warszawa ; analiza żywności Warszawa ; mikrobiologia spożywcza Warszawa ;
Keywords : instrumental analysis ; the analysis of food ; laboratory apparatus ; the control of hygiene ; food microbiology ; mykotoksyny ; nourishment mikrobiologiczne ; tests mikrobiologiczne ; the equipment of laboratories ; Noack Polen ; Warsaw ; the equipment of laboratories Warsaw ; the analysis of food Warsaw ; microbiology food Warsaw ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: анализ instrumentalna ; анализ пищи ; оборудование лабораторное ; контроль гигиены ; микробиология продовольственная ; mykotoksyny ; питательная среды mikrobiologiczne ; тесты mikrobiologiczne ; оснащение лабораторий ; Ноацк Полен ; Варшава ; оснащение лабораторий Варшава ; анализ пищи Варшава ; микробиология продовольственная Варшава ;
 
Lekarze Specjaliści;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź