N.B.C. Polska. Sp. z o.o.

3023
 
Warszawa 02-784,
Arctowskiego, 2
woj. mazowieckie
tel: 22 855 18 30
fax: 22 855 18 32
www.nbc-el.it
nbc@nbc-el.pl
 
waga ; wagi ; czujniki tensometryczne ; czujnik tensometryczny ; przetworniki tensometryczne ; przetwornik tensometryczny ; czujnik poziomu cieczy ; czujniki poziomu cieczy ; terminal wagowy ; terminale wagowe ; moduły wagowe ; moduł wagowy ; dozowanie ciągłe ; ważenie taśmociągu ; kontrola naciągu taśmy ; wagi zawieszane ; dozowanie ; przetworniki momentu obrotowego ; pompa ; pompy ; Warszawa ;
Keywords : weight ; weight ; sensors tensometryczne ; sensor tensometryczny ; transducers tensometryczne ; transducer tensometryczny ; the sensor of level of liquid ; the sensors of level of liquid ; weight terminal ; weight terminals ; weight modules ; weight module ; continuous dosage ; weighing conveyor belt ; the control of naciągu of tape ; hung weights ; dosage ; the transducers of rotatory moment ; pump ; pump ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Waage ; einer Waage ; Fühler tensometryczne ; ein Fühler tensometryczny ; Transformer tensometryczne ; ein Transformer tensometryczny ; ein Fühler des Niveaus der Flüssigkeit ; Fühler des Niveaus der Flüssigkeit ; ein Waagenterminal ; ein Waagenterminal ; ein Waagenmodul ; ein Waagenmodul ; permanentes Zumessen ; ein Wiegen ein Förderband ; eine Aufsicht des Ankers der Band ; gehangen Waagen ; ein Zumessen ; Transformer des Drehmoments ; eine Pumpe ; einer Pumpe ; Warschau ;
Ключевые слова: весы ; весы ; датчики tensometryczne ; датчик tensometryczny ; преобразователи tensometryczne ; преобразователь tensometryczny ; датчик уровня жидкости ; датчики уровня жидкости ; терминал весовщик ; терминалы весовщики ; модули весовщики ; модуль весовщик ; дозировка непрерывная ; взвешивание taśmociągu ; контроль натяжки ленты ; весы занавешиванные ; дозировка ; преобразователи вращающего момента ; помпа ; помпы ; Варшава ;
 
Pomiarowe i Kontrolne Urządzenia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź